به گزارش کلهرنیوز ، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه روز پنجشنبه به نقل از محمدحسین صادقی افزود: این تعداد پرونده مربوط به ۴۸ هکتار زمین زارعی است که اعاده آن ها به وضعیت سابق با دستور قضایی و مجازات مرتکبین در دستور کار قرار داشته و دارد.
وی از قطعیت یافتن حکم تعدادی از این پرونده ها خبر داد و گفت: از مجموع ۴۸ هکتار زمینی که برای آنها پرونده تشکیل شده، ۱۲ هکتار با دستور قضایی در اجرای مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی به وضع سابق اعاده شده است.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: رسیدگی دقیق به سایر پرونده ها نیز باجدیت و اولویت تاحصول نتیجه قطعی و اجرای آن در دستور کار خواهد بود.
وی در ادامه حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی و غیر آن را یکی از اولویت‌های سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد و افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال استان نیز تمام اهتمام خود را بکار گرفته تا این مهم در استان مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.
صادقی همچنین از شهرداری، اتحادیه مشاوران املاک و اداره ثبت اسناد و املاک نیز خواست در راستای تکالیفی که مطابق قانون برعهده دارند از هرگونه تفکیک یا قطعه بندی بدون مجوز قانونی اراضی زراعی بویژه اراضی حاشیه شهر توسط افراد سودجو جلوگیری نمایند.
او تاکید کرد که با پایش مستمر مناطق مستعد دست اندازی و تعدی، متهمان را برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی معرفی نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تصریح کرد: انتظار دارد شهروندان و قانون مدار نیز با رعایت الزامات قانونی و به منظور جلوگیری از تبعات موضوع و مواجه شدن با چالش های حقوقی از مورد معامله قرار دادن این اراضی با اسناد عادی اجتناب نمایند.

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :