به گزارش کلهرنیوز ، رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) هر ۲ ماه یکبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر می پردازد که این اطلاعات در پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)، منتشر می گردد.
دکتر علی اکبر اختری افزود: این فهرست براساس فعالیت ۱۰ سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر ۲ ماه یک بار به روز رسانی می شود.
وی معیار انتخاب دانشمندان برتر را تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و دسته های موضوعی ۲۲ گانه مورد ارزیابی توسط پایگاه ESI دانست و افزود: پژوهشگران براساس تعداد استناد مرتب سازی و یک درصد برتر در هر دسته موضوعی معرفی می شوند.
وی زمینه اصلی تحقیقاتی دکتر همتی را انرژی های تجدید پذیر و مدیریت انرژی در سیستم های قدرت دانست و گفت: براساس اطلاعات پایگاه Web of Science تا کنون ۹۸۵ استناد به نتایج این تحقیقات صورت گرفته است.
وی اظهار داشت که امروزه استناد به عنوان مهمترین شاخص تعیین میزان اثرگذاری پژوهش در سطح بین المللی پذیرفته شده است؛ بنابراین قرار گرفتن در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا، نیازمند به کارگیری راهبردهای مناسب توأم با تلاش و پشتکار مضاعف است.
اختری افزود: تعداد محدود اساتید راه یافته به این فهرست که عموماً عضو هیأت علمی دانشگاه های مطرح کشور هستند، مؤید این ادعاست.
وی تصریح کرد: قرارگیری نام دکتر رضا همتی در این فهرست در حالی که تنها چهار سال از آغار فعالیت او در کسوت عضو هیأت علمی می گذرد، نشان دهنده کیفیت و تأثیرگذاری بالای نتایج پژوهش های انجام شده است.
دانشگاه صنعتی کرمانشاه فعالیت خود را از سال ۸۶ آغاز کرد و اکنون ۲ هزار و ۲۵۰ دانشجو دارد که تدریس این تعداد دانشجو توسط ۵۲ نفر عضو هیات علمی و ۵۲ نفر عضو هیات غیرعلمی انجام می شود.
استان کرمانشاه در مجموع ۱۰۰ هزار دانشجوی شاغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارد.

ایرنا

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :