کارگران وفادارترین به انقلاب به تعبیر مقام معظم رهبری(دامت برکاته) این روزها گلایه مند قانون بهره مندی از مزایای مناطق جنگی هستند.

آنگونه که آمار حکایت می کنند کارگران از اقشار مؤثر و متأثر جنگ تحمیلی بوده اند و اما امروز محروم از مزایای مناطق جنگی هستند.

در ایام جنگ تحمیلی کارگران هم پای دیگر اقشار در جنگ حضور یافتند و از معدود گروه هایی بودند که خانواده هایشان تا آخرین لحظه در مناطق جنگی حضور داشتند.

برخی از اقشار مانند کارمندان دولت از حق انتقال خود استفاده کردند و از مناطق جنگی خود و خانواده هایشان به مناطق امن تر کوچ نمودند.

این درحالی بود که کارگران جایی برای انتقال نداشتند و تمام لحظه به لحظه ی جنگ را خود و خانواده هایشان با گوشت و پوست و روان شان احساس کردند. اکنون پس از سال ها ماندن در محرومیت ها قانونی تصویب شد که همچون سهام عدالت کارگران را ندید و فراموش کرد.قانون مزایای مناطق جنگی که هرکسی را شامل می شود غیر از کارگران بومی کرمانشاه.

حتی کارمندان غیر بومی شاغل در ادرات کرمانشاه که در سالیان جنگ اسم کرمانشاه را هم نشنیده بودند بهره مند از قانون فوق هستند. جالب تر از آن عدم وجود خبری مبنی بر حمایت مسئولین از قشر کارگری در قانون فوق است.

نمایندگان محترم مجلس،استاندار محترم امید است همت بلندتان را در حمایت از این قشر مستضعف جهت بهره مندی از قانون مزبور شاهد باشیم.

بهنام پیداکالیانی

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :