به گزارش کلهرنیوز ، فرشته اکبری رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسلام آباد غرب ،  از ساخت ۴۲ واحد مسکونی مقاوم سازی مسکن مددجویان شهری وروستایی خبر داد.

وی گفت:  تعداد۲۷ واحد مسکونی مقاوم سازی روستایی به ارزش ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وتعداد ۴ واحد مسکونی در بخش حمیل که دارای جمعیت زیر بیست هزار خانوار می باشد. به ارزش۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به مددجویان تحت پوشش این اداره واگذار گردید.

اکبری افزود: بجز تعداد ۳واحد مسکن مقاوم سازی روستایی در حال ساخت که پروانه ساخت بنام آنها ثبت نشده ، تمامی صاحبان واحد های مسکونی مقاوم سازی شده شهری و روستایی کمک بلاعوض خودرا از سازمان بهزیستی دریافت نموده اند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسلام آبادغرب بیان نمود: از تعداد۲۰۰ واحد مسکونی زلزله دیده ۷۷واحد از نوع یک و ۱۲۳واحد مسکونی ازنوع دو، به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به مددجویان تحت پوشش این اداره واگذار   گردید و کمک بلا عوض خود را دریافت  نمودند.

اسلام آبادخبر

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :