به گزارش کلهرنیوز ، عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد در خصوص مباحث مطروحه در مورد موضوع اینستکس اظهار داشت: سه اصلی که مقام معظم رهبری برای برقراری روابط خارجی ایران ترسیم کرده اند بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت پایه گذاری شده و این اصول زیربنای تمام امورات و تصمیم گیری های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه ایران بر اساس این سه اصل تصمیم می گیرد چه نوع برخورد یا رفتاری داشته باشد، افزود: ما از یکسو یکسال به اروپا فرصت دادیم تا به تعهدات خود عمل کند، از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی ایران یک تقویم اجرایی ترسیم کرده و همه بر اساس آن جدول زمان بندی شده مکلف به اجرا هستند، بر  همین مبنا همگی وظیفه داریم آنچه در شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم گیری در این موضوع مصوب شده مبنای عمل قرار دهیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید از این بازی هایی که از روز اول برجام توسط اروپایی ها ایجاد شد و جلساتی که حاکی از مرور تعهدات آنها بود اما از نظر عملیاتی اجرایی نشد درس گرفت و ما هم متقابلا تصمیمی که گرفته شده را عملیاتی کنیم.

مصری خاطرنشان کرد: باید بر اساس آنچه در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده عمل کنیم مگر بر اساس سه اصلی که رهبر انقلاب فرمودند نظام دوباره بخواهد تصمیم جدیدی بگیرد نه یک دستگاه خاص، البته تاکنون تصمیم نظام برآن چیزی است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و ما نیز بر اجرای مصوبه این شورا تاکید داریم.

وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نمی تواند از اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی سر باز زند زیرا این موضوع اختیاری نیست، عنوان کرد: هنگامی که شورای عالی امنیت ملی تصمیم می گیرد تصمیمات این شورا باید به تائید رهبر انقلاب برسد بنابراین آنچه در شورای امنیت ملی صادر می شود تصمیمی حاکمیتی است و هرسه قوه موظف به اجرای آن هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینستکس به معنای عمل اروپا به تعهدات خود نیست با این وجود به گونه ای جلوه داده شده که اگر به اینستکس عمل شود یعنی اروپا نیز به تعهدات خود عمل کرده در حالی که آن ابزاری برای عمل کردن اروپا به تعهدات خود است و هدف ما نیست.

وی افزود: اروپا هر اندازه از تعهدات ۱۴ گانه ای که اعلام کرده و متعهد به اجرای آن شده را اگر می تواند به وسیله ابزار اینستکس انجام دهد مثلا بحث فروش نفت و مراودات بانکی و مالی را به جای استفاده از سوییفت از اینستکس پیگیری و اجرا کند.

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :