به گزارش کلهرنیوز به نقل از اسلام آبادخبر  در محدوده سراب شرف آباد و نهر ارمنی واقع در اسلام آبادغرب یک فرد سودجود با تخلیه نوخاله ها در این مکان اقدام به تصرف بستر رودخانه و سراب نموده که با پیگیری رسانه ها  و مسئولین ذیربط مانع این اقدام غیرقانونی شدند.

ماجرا از این قرار است که از چند روز پیش یکی از مالکین زمین های اطراف سراب شرف آباد به بهانه رفع نقاط آبگیر زمین خود اقدام به تخلیه پسماند آهک و نوخاله های کارخانه قند در حریم رودخانه نموده است که این موضوع از طریق گزارشات مردمی و شهروند خبرنگار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی محلی منعکس می گردد که با دستور قاطع دادستانی اسلام آبادغرب، برخورد با متخلفین در دستور کار مسئولین مربوطه قرار گرفته است.

سید سجاد ملایری دادستان اسلام آبادغرب عنوان کرد: تجاوز به حریم رودخانه ها و سراب ها ممنوع است و تغییر کاربری زمین های کشاورزی بدون مجوز نیز جرم محسوب می گردد و در این موارد با متخلفین بدون اغماض برخورد می شود.

حسین منصوری مدیر امور آب شهرستان اسلام آبادغرب در این رابطه به خبرنگار ما گفت:  در حاشیه سراب شرف آباد مالک تخطی نموده و همکاران ما در امور آب نیز به وی اخطار لازم را داده اند و حتی مالک زمین با همکاران ما درگیر شده است .

وی افزود: این ضایعات و نوخاله های تخلیه شده در حاشیه سراب شرف آباد متعلق به کارخانه قند است که از نظر زیست محیطی اشکال دارد و باید در مکان های بخصوصی تخلیه شود که ایراد زیست محیطی بر آن وارد نباشد که این مورد پیگیری لازم صورت گرفته و کارخانه قند نیز تذکر داده که این ضایعات در مکان دیگری تخلیه گردد.

منصوری عنوان کرد:  در محل هایی که سراب هست حتی اگر مالک خصوصی نیز داشته باشد، یک سری حریم ها نظیر حریم بستر و منطقه ممنوعه وجود دارد که متعلق به وزارت نیرو است و وزارت نیرو تشخیص می دهد که این زمین جزء حریم رودخانه است و از نظر ما بر این کار ایراد وارد بوده که مدارک و مستندات به دادستانی  شهرستان ارجاع شده و تقاضا نموده ایم  که حریم رودخانه و سراب شرف آباد به وضعیت سابق اعاده گردد.

تصاویر تکمیلی:

این خبر را به اشتراک بگذارید :