به گزارش کلهرنیوز ، دانیال هودرجی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به برگزاری دادگاه پرونده مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ بهمن با حضور هزار نفر از مالباختگان و محكوميت متهم رديف اول اين پرونده به حبس و رد مال، اظهار کرد: متهم ردیف اول پرونده طی برگزاری سه جلسه دادگاه و نیز در جلسات غیر رسمی عنوان کرده بود که قصد تجدیدنظر خواهی ندارد، اما علیرغم این اظهارات، وی براساس مواد ۴۲۸ و ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۷ اسفند لایحه ۸۵ صفحه ای فرجام خواهی خود را از طریق مدیریت زندان کرمانشاه به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کرد.

وی تصریح کرد: پس از دریافت این لایحه پرونده با حجم ۱۲۲ هزار و ۸۹۲ صفحه توسط مرجع قضایی استان برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و روز ۱۵ فروردین از طریق دیوان اعلام وصول شد.

سخنگوی پرونده مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان اضافه کرد: درحال حاضر منتظر رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجام خواهی متهم هستیم.

وی تاکیدکرد: پس رسیدگی دیوان عالی کشور درصورت قطعیت رای بدوی و ابلاغ آن به طرفین، پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه ارسال می شود.

هودرجی همچنین درخصوص ردمال مالباختگان وشاکیان این پرونده نیز گفت: پرداخت بر اساس وجوه نقدی موجود و با رعایت تناسب قانونی و در یک زمان واحد به مالباختگان پرونده انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه شایعاتی که در فضای مجازی توسط طرفداران متهم منتشر می شود در راستای استمرار فریب مالباختگان است، متذکرشد:  مردم برای دریافت آخرین اطلاعات از روند رسیدگی به این پرونده تنها اطلاعیه های رسمی مرجع قضایی را پیگیری و دنبال کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :