می توان با ایجاد انگیزش های لازم زمینه افزایش مطالعه کتاب در بین زندانیان فراهم کرد

می توان با ایجاد انگیزش های لازم زمینه افزایش مطالعه کتاب در بین زندانیان فراهم کرد

دادستان اسلام اباد غرب گفت: در راستای شعار اسلام آباد غرب در مسیر پایتخت کتاب ایران آماده ایم با برنامه های تشویقی زمینه افزایش مطالعه را فراهم کنیم. به گزارش کلهرنیوز از اسلام آباد خبر، تمری مدیر اداره فرهنگ و ارشاد...