به گزارش کلهرنیوز ، خلیل حیدری در گفت‌وگو با  خبرنگار مرصاد اظهار داشت: از نظر صادرات سایر گمرکات کشور خروجی از مرزهای استان یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۳۶ تن صادرات به ارزش ۷۹۵ میلیون دلار در سطح استان صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ درصد و از حیث ارزش ۳۵ درصد افزایش داشته است.

وی درباره صادرات اظهار شده در گمرکات مرزی استان نیز افزود: ۷۹۸ هزار و ۱۸۵ تن به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار در این میان صادرات شده که از نظر وزن ۱۲۰ درصد و از نظر ارزش ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه بیان کرد: در حوزه صادرات اظهار شده کرمانشاه خروجی از مرزهای استان یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۱۶۷ به ارزش ۴۱۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که از نظر وزنی ۱۰ درصد و از حیث ارزش ۴۸ دلار افزایش داشته است.

وی گفت: صادرات اظهار شده کرمانشاه خروجی از سایر گمرکات هم مرز با عراق ۱۱۱ هزار و۲۸۱ تن  و ارزش دلاری آن نیز ۱۰۷ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی ۲۲ درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

حیدری تصریح کرد: صادرات اظهاری کرمانشاه خروج از سایر مرزهای کشور به ارزش ۳۹ میلیون دلار انجام شده که از نظر وزن ۳۸ درصد و از حیث ارزش ۶۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: فعالیت های صادراتی استان مجموعاً ۳میلیون و ۳۶۹ هزار و ۱۹۸ تن و ارزش دلاری آنها نیز یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار بوده که از نظر وزن ۲۸ درصد و از نظر حیث ارزش ۴۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه درباره صادرات خروجی از مرزهای کرمانشاه نیز گفت: در گمرک مرزی سومار ۷۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۶۵۷ میلیون دلار صادرات انجام شده که از نظر وزنی و از حیث ارزش به ترتیب ۳۸ و ۶۴ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، همچنین در مرز پرویزخان یک میلیون و ۵۳۸ تن به ارزش ۵۴۷ میلیون دلار صادرات انجام شده که از نظر وزن ۴۳ درصد و از حیث ارزش ۴۱ درصد افزایش داشته است.

حیدری تصریح کرد: در شیخ صله نیز ۲۴۴ هزار و ۵۰۹ تن کالا به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار انجام شده که از نظر وزنی ۴۸ درصد کاهش و از حیث ارزش ۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین در مرز خسروی ۳۶۱ هزار و ۵۷۷ تن کالا به ارزش ۱۲۱ میلیون دلار جابه‌جا شده که ۶۲ درصد از نظر وزنی افزایش و ۱۳۳ در صد از حیث ارزش افزایش داشته است.

به گفته مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه، در شوشمی نیز ۳۴۶ هزار و ۳۷۱ تن به ارزش ۳۲ میلیون دلار صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۵۵ درصد و از نظر این دلار ۱۱ درصد افزایش داشته است.

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :