به گزارش کلهرنیوز ، علی محمد زورآوند روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۴٫۵ میلی متر بود ۵۳۵ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۱۱۶ درصد رشد نشان می دهد.
وی ادامه داد: بیشترین بارش ها در سال زراعی جاری متعلق به شهر حمیل با ۱۷۴٫۲ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۷۸ درصد و نسبت به دوره بلندمدت نیز ۲۹۸ درصد رشد نشان می دهد.
زوراوند با بیان اینکه گواور با ۱۲۴ میلی متر بارش و یک هزار و ۶۳ درصد رشد نسبت به سال قبل و ۱۲۸ درصد نسبت به دوره بلندمدت در رده دوم شهرهای پربارش استان قرار دارد، افزود: پاوه نیز با ۱۱۸ میلی متر بارش که ۲۴۲ درصد نسبت به سال قبل و ۹۲ درصد نسبت به دوره بلندمدت رشد نشان می دهد، در رده سوم قرار گرفته است.
معاون هواشناسی کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین بارش های شهر کرمانشاه به ۱۰۴ میلی متر رسیده که نسبت به سال گذشته که ۹٫۵ میلی متر بارش داشته است، یک هزار و پنج درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۱۶۵ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: گیلانغرب با ۱۰۵ میلی متر، ماهیدشت با ۱۰۳ میلی متر و سرارود با ۱۰۰ میلی متر بارش شهرهایی بودند که میانگین بارش در آن ها طی سال زراعی جاری از یکصد میلی متر تجاوز کرده است.
زورآوند ادامه داد: کمترین بارش های سال زراعی جاری نیز در کوزران با ۵۵٫۲ میلی متر، جوانرود با ۵۶٫۱ میلی متر و کنگاور با ۶۴ میلی متر اتفاق افتاده است، ضمن اینکه قصرشیرین با ۶۸ میلی متر و سنقروکلیایی با ۶۹ میلی متر بارش زیر ۷۰ میلی متر بارش داشته اند.
معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه یادآوری کرد: بیشترین رشد بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حمیل با ۲ هزار و ۷۸ درصد، گواور با یک هزار و ۶۳ درصد و کرمانشاه با یک هزار و پنج درصد تعلق داشته است.
وی همچنین در پایان بیشترین رشد بارندگی نسبت به دوره بلند مدت را متعلق به شهر حمیل با ۲۹۸ درصد، گیلانغرب با ۲۴۰ درصد و هرسین با ۲۲۶ درصد دانست.

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :