به گزارش کلهرنیوز ، جلسه کمیته فنی شهرستان با حضور مدیر، معاونت فنی، مسئول اداره تولیدات گیاهی ، ترویج ، حفظ نباتات و مسئولین مراکز در خصوص زنگ زرد غلات برگزار گردید.

 در این جلسه مهندس کریمی مدیر جهاد کشاورزی اسلام آباد غرب با اشاره به تهدید اپیدمی زنگ زرد مزارع گندم و جو، گفت: با توجه به فراهم بودن شرایط مناسب دمایی و رطوبتی و شیوع بیماری زنگ زرد کارشناسان ضمن اطلاع رسانی به کشاورزان جهت  کانون کوبی و مبارزه فراگیردر مناطق آلوده با استفاده از سموم مجاز اقدام نمایند.

وی افزود: کشاورزان نیز طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه در کانون‌های آلوده با استفاده از سموم قارچ‌کش مناسب اقدامات لازم رابه عمل آورند.

مهندس کریمی مدير جهاد كشاورزي شهرستان اسلام آباد غرب همچنین اظهار کرد: عمليات مبارزه با علف هاي هرز تا کنون در سطح ۴۱۶۲۰ هکتار در مزارع گندم و ۶۴۰۵ هکتار از مزارع جو و همچنین مبارزه با سن مادر در سطح ۲۶۱۵۰ هکتاراز مزارع گندم و ۲۲۰۰ هکتار جو انجام شده است.

وی خاطرنشان ساخت: رشد علف هاي هرز در مزارع گندم و جو باعث كاهش عملكرد و كاهش كيفيت محصول مي شود که باید مبارزه به موقع و اصولي با علف هاي هرز صورت پذيرد.

مدير جهاد كشاورزي اسلام آباد غرب تاکید کرد: کشاورزانی که تاکنون جهت مبارزه با آفت سن گندم و علفهای هرز اقدام ننموده اند، در اسرع وقت نسبت به سمپاشی مزارع خود اقدام نمایند. و از کشاورزان خواست برای انجام عملیات مبارزه شیمیایی به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه وضمن مشاوره با کارشناسان مستقر در مراکز جهاد کشاورزی سموم مناسب را تهیه و مزارع را سمپاشی کنند.

وی افزود: سموم علف کش و سایر سموم مورد نیاز تامین شده و به مقدار کافی در فروشگاه های عرضه کننده موجود است.

/اسلام آبادخبر

این خبر را به اشتراک بگذارید :