به گزارش کلهرنیوز ، حمید رضا قاسمی با تشریح عملکرد یکساله تامین اجتماعی، اظهار داشت: از جمعیت یک میلیون ۹۵۲ هزار نفری استان ۷۷۳ هزار و ۲۰۱ نفر تحت پوشش چتر حمایتی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که نشانگر ضریب پوشش جمعیتی ۳۹.۶ درصدی در استان است.

وی افزود: رشد گروه های بیمه ای نسبت به سال قبل در بیمه اجباری ۳ درصد، بیمه اختیاری ۱۲ درصد، بیمه مشاغل آزاد ۱۴.۴ درصد، تعداد کارگاه ها ۱۲ درصد و پرونده مستمری بگیران ۹.۷ درصد بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان زن خانه دار ۳۴۳۰ نفر بوده که این آمار نسبت به سال قبل از رشدی ۵۰۰ درصدی برخوردار بوده است، گفت: شمار بیمه شدگان زن خانه دار تا پایان فروردین امسال ۳۶۲۵ نفر بوده و از رشد ۶ درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در استان تقریباً ۴۶۳ هزار و ۲۴۲ نفر شاغل هستند گفت: ۲۴۹ هزار و ۷۹۰ نفر از شمار شاغلین استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که نمایانگر نفوذ بیمه ای استان با عدد ۵۴ درصد است.

قاسمی تصریح کرد: تعداد مستمری بگیران اصلی استان ۶۸ هزار و۱۷۹ نفر، تعداد مستمری بگیران تبعی ۴۶ هزار و ۳۹۰ است و مجموعاً ۱۱۴ هزار و ۵۶۹ نفر مستمری بگیر در استان وجود دارد.

وی رشد بازنشستگی در استان را ۱۲.۵ درصد، از کارافتادگی ۱.۶ درصد و پرونده فوت شده ها را ۶.۳ درصد نسبت به مشابه سال قبل اعلام و عنوان کرد: شمار بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه ۲۴۹ هزارو ۷۹۰ نفر است که رشدی حدوداً ۲ درصدی نسبت به مشابه سال قبل را نشان می دهد.

مدیرکل تامین اجتماعی از کاهش ۲۱ درصدی شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری استان خبر داد و دلیل آن را رشد ناگهانی ناشی از وقوع زلزله آبانماه سال ۹۶ دانست.

وی نسبت حمایت استان ۵.۰۶ درصد، سهم بیمه شدگان اجباری از کل بیمه شدگان (اصلی) را ۵۸.۱۶ درصد، سهم بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد از کل بیمه شدگان (اصلی )۸.۶۵ درصد، سهم بیمه شدگان اختیاری از کل بیمه شدگان ۴.۶۳ درصد، سهم بیمه شدگان راننده از کل بیمه شدگان ۱۲.۵۵ درصد، سهم بیمه شدگان بافنده از کل بیمه شدگان ۲.۹۵ درصد دانست.

قاسمی همچنین عنوان کرد: سهم بیمه شدگان بیمه بیکاری ۱.۴۸ درصد، سهم بیمه شدگان کارگران ساختمانی ۱۰.۲۸ درصد، سهم بازنشستگان از کل پرونده مستمری بگیران ۶۰.۲۹ درصد، سهم از کار افتادگان از کل پرونده مستمری بگیران ۵.۱۵ درصد، سهم فوتی ها از کل پرونده مستمری بگیران ۳۴.۴۵۶ درصد، ضریب شیوع حادثه در هر هزار نفر کمتر از یک درصد، بار تکفل بیمه شدگان اصلی ۱.۶۴ نفر، بار تکفل مستمری بگیران بازنشسته ۱.۴۳ نفر، بار تکفل مستمری گیران از کار افتاده کلی ۱.۶۸ و بار تکفل مستمری بگیران فوت شده ۲.۱۱ نفر بوده است.

وی بیان داشت: در استان کرمانشاه بزرگترین و کوچکترین شعبه از لحاظ پوشش بیمه ای، به ترتیب شعبه ۳ کرمانشاه با ۴۶ هزار و ۴۱۴ نفر بیمه شده و شعبه ماهیدشت با ۲۳۴۹ نفر بیمه شده است و به ترتیب دارای ضریب پوشش بیمه ای ۱۴ درصد و۶. درصد است.

منبع: مهر

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :